Privacy

Jouw privacy vinden we belangrijk. Daarom vind je op deze pagina meer informatie over ons privacybeleid. We willen zo relevant mogelijk zijn en om dit te bereiken laten we onze website, communicatie en producten zoveel mogelijk aansluiten op jouw situatie.

Hiervoor hebben we meer nodig dan alleen onze goede service en slimme technologie. Fotohuisje B.V. verwerkt en bewaart daarom jouw persoonlijke gegevens. Daarbij is de veiligheid van jouw gegevens voor ons het allerbelangrijkste.

Hieronder lees je onze privacyverklaring:

 

Privacy verklaring / Privacy statement Fotohuisje B.V.

Laatst geüpdatet: 22-05-2018

 

 

Contactgegevens:

Fotohuisje B.V.

Anthonie Fokkerstraat 11-L

3772MP, Barneveld

Telefoonnummer: 0342-224016

Website: https://fotohuisjehuren.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotohuisje B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bedrijfsgegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

– Gemaakte foto’s met het Fotohuisje (deze foto’s worden nooit zonder toestemming gedeeld met derden of openbaar gepubliceerd)

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotohuisje B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Fotohuisje B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Fotohuisje B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Het toesturen van de gemaakte foto’s met het Fotohuisje naar de klant

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fotohuisje B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotohuisje B.V.) tussen zit.

 

Dit doen we met onderstaande redenen:

– Voor het eventueel automatisch versturen van een herinnering nadat er een offerte verstuurd is

– Voor het eventueel automatisch herinneren van een niet tijdig betaalde factuur

– Voor het automatisch versturen van e-mailberichten waarvoor van te voren expliciet toestemming is gevraagd van de betrokkene. De betrokkene kan zich te allen tijde uitschrijven van de betreffende nieuwsbrief, de zogenoemde opt-out.

– Voor het versturen van de gemaakte foto’s met het Fotohuisje naar de klant.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotohuisje B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens

– Persoonsgegevens van klanten worden bewaard voor een termijn van minimaal 7 jaar, dit i.v.m. de Debiteuren- en crediteurenadministratie (zie hieronder). Na de bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd.

– Persoonsgegevens van niet-klanten worden bewaard voor een termijn van maximaal 4 jaar. Na de bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd.

 

Debiteuren- en crediteurenadministratie

– Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard i.v.m. de Wet op de Rijksbelastingen. Na de bewaartermijn worden de gegevens geanonimiseerd.

 

Gemaakte foto’s met het Fotohuisje

– Deze gegevens worden bewaard voor een termijn van maximaal vier jaar. Wij bewaren de met het Fotohuisje gemaakte foto’s zodat we onze klanten deze digitaal kunnen nasturen indien er om gevraagd wordt. Bijvoorbeeld bij verlies van de backup van de klant.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotohuisje B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotohuisje B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotohuisje B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Fotohuisje B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotohuisje B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Je opgestuurde kopie van je identiteitsbewijs bewaren we totdat je aanvraag is verwerkt, waarna deze vervolgens verwijderd wordt.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotohuisje B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]